Sterker in je schoenen staan als jongere, volwassene en begeleider.

Volwassenen

Stevig in je schoenen

Een actieve en praktijkgerichte communicatietraining op basis van psycho-fysieke methodieken.

Tijdens deze communicatietraining werk je aan zelfbewustzijn, zelfreflectie, zelfvertrouwen en daadkracht. Je leert er bewust omgaan met je verbale en non-verbale communicatie, op een duidelijke manier grenzen stellen, beter om te gaan met conflictsituaties en een beter contact te maken met je omgeving. Door een betere verbinding te maken met anderen, verbeterd ook je resultaat van de communicatie. De training biedt je handvaten om preventief om te gaan met agressie en geweld.

Om de psycho-fysieke methodieken eigen te worden is het belangrijk te oefenen. Verwacht dus geen klassikale opstelling maar een fysiek actieve training afgewisseld met korte stukken theoretische achtergrond. Volgend thema’s komen aan bod:

  • Communicatie training gebaseerd op psycho-fysieke methodieken
  • Competentiegerichte Begeleidershouding
  • Sociale vaardigheden
  • De-escalatietechnieken
  • ...
volwassenen