Jill Giebels

Jill Giebels (1975) is erkend Rots en Watertrainer. Al jaren traint zij met veel passie en energie kinderen, jongeren en volwassenen om steviger in hun schoenen te staan.
In de trainingen wordt gewerkt aan het vergroten van weerbaarheid en aan het verbeteren van sociale interacties. Zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfreflectie zijn hierbij belangrijke pijlers. De trainingen zijn fysiek: je leert vooral door te doen en te ervaren. Fysieke oefeningen worden afgewisseld met gesprekken en theoretische kaders.
 
Werkervaring

Vormingswerker bij ADAM
(Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen)

Trainer weerbaarheid en agressiecontrole bij ZAPP
(Zelfredzaam Actief Preventie Project, Antwerpen)

Trainer weerbaarheid bij Punt Welzijn
(Weert, NL)

Bumpertraining aan leerkrachten, Fedasil, @ttractief, OOOC’s en via Informant

Individuele- en groepsbalans-trainingen aan jongeren tussen 8 en 25 jaar

Gezinstrainingen

Balanstraining aan Fedasil

Bachelor in de communicatie

Psycho-fysieke opleidingen

Bachelor Communicatiebeheer

Diverse modules in Psychologie

Basisopleiding Rots & Water

Rots & Water voor jongeren met ASS, psychosociaal trauma, meisjes en vrouwen, lagere school

Nieuwe autoriteit

Groepsdynamieken

Coaching vanuit een positief perspectief