Jill Giebels

Jill Giebels (1975) werkt al jaren met veel passie en energie met jongeren en volwassenen.
Als Rots en Water trainer werkt ze me je samen om steviger in je schoenen te staan.

In de sessies wordt gewerkt aan het vergroten van weerbaarheid en aan het verbeteren van sociale interacties. Zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfreflectie zijn hierbij belangrijke pijlers. De Rots & Water trainingen zijn fysiek: je leert vooral door te doen en te ervaren. Fysieke oefeningen worden afgewisseld met gesprekken en inzichtelijke kaders.

Daarnaast is Jill ook I.V.-therapeute i.o. We geven vorm aan onszelf en ons leven door in interactie te gaan met onze omgeving. Interactionele Vormgeving of I.V. vertaalt naar de therapieruimte wil zeggen dat we samen op zoek gaan naar hoe je terug de regie over je eigen leven kunt krijgen wanneer het even moeilijk is. Met vormgeving willen we zeggen dat we je gewenste doelen gaan benaderen met behulp van verschillende technieken.

Boris (2022), onze grote zachte hond, helpt soms mee. Bij individuele begeleidingen kan hij erbij komen zitten. Hij kan ervoor zorgen dat je je meer op je gemak voelt en laat spanning en stress afnemen. Natuurlijk checken we eerst met je af of je dit wil.

Image
 
Werkervaring

Vormingswerker bij ADAM
(Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen)

Trainer weerbaarheid en agressiecontrole bij ZAPP
(Zelfredzaam Actief Preventie Project, Antwerpen)

Trainer weerbaarheid bij Punt Welzijn
(Weert, NL)

Bumpertraining aan leerkrachten, Fedasil, @ttractief, OOOC’s en via Informant

Individuele- en groepsbalans-trainingen aan jongeren tussen 8 en 25 jaar

Gezinstrainingen

Balanstraining aan Fedasil

Bachelor in de communicatie

Psycho-fysieke opleidingen

Bachelor Communicatiebeheer

Diverse modules in Psychologie

Basisopleiding Rots & Water

Rots & Water voor jongeren met ASS, psychosociaal trauma, meisjes en vrouwen, lagere school

Nieuwe autoriteit

Groepsdynamieken

Coaching vanuit een positief perspectief